הדרכות להורים

זמן הדרכה

אורכה של ההדרכה שעה

מיקום

כיתה ייעודית, אולם ייעודי ,בית פרטי

למי ההרצאה מתאימה

הורים לילדים בגילאים 8-15

מטרת ההדרכה

העלאה למודעות את נושא האלימות ברשת, ממדיה והשלכותיה, הקניית כלים להתמודדות עם התופעה, דוגמא אישית והתנהגות ברשת

נושאי ההרצאה

מהי אלימות ברשת - דוגמאות מהשטח
ממדי התופעה
השלכות והשפעות
דרכי ההתמודדות וכלים מעשיים
הצופים מהצד

הזמנת הדרכה

זמן הדרכה

אורכה של ההדרכה שעה

מיקום

כיתה ייעודית, אולם ייעודי ,בית פרטי

למי ההרצאה מתאימה

הורים לילדים בגילאים 8-15

מטרת ההדרכה

העלאה למודעות את נושא האלימות ברשת, ממדיה והשלכותיה, הקניית כלים להתמודדות עם התופעה, דוגמא אישית והתנהגות ברשת

נושאי ההרצאה

מהי אלימות ברשת - דוגמאות מהשטח
ממדי התופעה
השלכות והשפעות
דרכי ההתמודדות וכלים מעשיים
הצופים מהצד

הזמנת הדרכה