הדרכות לתלמידים

זמן הדרכה

אורכה של ההדרכה שעה

מיקום

מדריך מטעם הכפתור האדום יגיע אליכם לבית הספר לכיתה / האולם הייעודי

גילאים ומשתתפים

כיתות ג'-ט' | הרצאה אחת בת שעה יכולה להכיל עד שכבה שלמה באולם הרצאות ייעודי

מטרת ההדרכה

העלאת המודעות לתופעת הבריונות ברשת, הקניית כלים פרקטיים להתמודדות עם הבעיה והנעת הצופים מהצד לקחת חלק פעיל במיגור האלימות ברשת.

נושאי ההרצאה

מהי אלימות ברשת - דוגמאות מהשטח
ממדי התופעה
השלכות והשפעות
דרכי ההתמודדות וכלים מעשיים
הצופים מהצד

הזמנת הדרכה

זמן הדרכה

אורכה של ההדרכה שעה

מיקום

מדריך מטעם הכפתור האדום יגיע אליכם לבית הספר לכיתה / האולם הייעודי

גילאים ומשתתפים

כיתות ג'-ט' | הרצאה אחת בת שעה יכולה להכיל עד שכבה שלמה באולם הרצאות ייעודי

מטרת ההדרכה

העלאת המודעות לתופעת הבריונות ברשת, הקניית כלים פרקטיים להתמודדות עם הבעיה והנעת הצופים מהצד לקחת חלק פעיל במיגור האלימות ברשת.

נושאי ההרצאה

מהי אלימות ברשת - דוגמאות מהשטח
ממדי התופעה
השלכות והשפעות
דרכי ההתמודדות וכלים מעשיים
הצופים מהצד

הזמנת הדרכה