חוק המקרקעין ועד בית

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

מחפשים חברת אחזקות וניהול מבנים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!


מחפשים חברת אחזקות וניהול מבנים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

סוגיית ועד הבית מכוסה בחוק המקרקעין במסגרת 7 סעיפים, המפרטים את האופן בו נבחר ועד הבית, האופן בו עליו להתנהל ומרחב הסמכויות שלו. בכל סוגיה שעולה סביב התנהלות ועד הבית בבניין משותף, יכול חוק המקרקעין להעמיד את המענה הנדרש, בין באמצעות סעיפים אלה ובין באמצעות התקנון המצוי המופיע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין.

מהו ועד בית?

על פי חוק המקרקעין ועד בית הוא הנציגות הרשמית של דיירי הבניין המשותף. תחילה מגדיר החוק את הבית המשותף כבניין ובו שתי דירות לפחות, הרשום בפנקס הבתים המשותפים, ולאחר מכן מגדיר את הוועד כנציגות נבחרת של הדיירים הבניין. על פי החוק, עם רישום הבניין כבית משותף, מתמנה נציגות ראשונית, ובהמשך הדרך נבחרת הנציגות בצורה מסודרת על ידי כלל הדיירים בבניין. עוד מפרט החוק את האחריות של ועד הבית ואת האופן בו עליו לקבל החלטות על פי מנדט שהוא מקבל מכלל הדיירים בבניין.

כך למשל, קובע החוק כי ועד הבית מייצג את כלל הדיירים בצורה מלאה ומוחלטת. המשמעות היא שוועד הבית לא נועד רק על מנת לדאוג לכך שהמדרגות תהיינה נקיות וחשבון החשמל ישולם. גם במקרה שבו נתבעים למשל דיירי הבניין על ידי צד ג' כלשהו, ועד הבית הוא הגורם שאמור לייצג את הדיירים בהליך המשפטי. כמו כן, קובע החוק כי ועד הבית לא יכול לקבל החלטות על דעת עצמו, אלא חייב בקבלת מנדט לכל החלטה מכלל הדיירים בבניין.

האם ניתן לחייב אדם להיות בוועד הבית?

התשובה היא לחלוטין לא. על פי חוק המקרקעין ועד בית הוא גוף וולונטרי לחלוטין, וההשתתפות בו היא התנדבותית בלבד. לא ניתן לחייב דייר לקחת חלק בוועד הבית, ובמקרה והצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה לגבי הרכב ועד הבית, אמור התקנון לספק מענה למצב זה. בהיעדר תקנון מוסכם על הדיירים, חל על הבניין התקנון המצוי הנמצא בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין ועל פיו יש לפעול. בכל מקרה, החוק אוסר על חיוב דייר בהשתתפות בוועד הבית, ולמעשה אוסר הטלת כל חובה שהיא על דייר כלשהו, אם חובה זו אינה חלה עליו על פי החוק.

האם החוק מאפשר הסתייעות בחברת ניהול?

התשובה היא בהחלט כן. בתים משותפים שבהם מעדיפים הדיירים להיעזר בגורם חיצוני מקצועי, שינהל עבורם את הבניין, יכולים לשכור את שירותיה של חברת ניהול, שתיקח על עצמה אחריות על ניהול הבית המשותף מא' ועד ת'. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי האחריות החוקית היא בסופו של דבר על נציגות הבניין, ועל כן, גם כאשר נעזר הבניין בחברת ניהול חיצונית, חייבת להיות לו נציגות כלשהי של הדיירים, שתעבוד מול חברת הניהול ותהיה הנציגה של הדיירים בעיני החוק.

על פי חוק המקרקעין ועד בית הוא הגוף שמייצג את הבניין כולו מול גורמים חיצוניים כמו למשל מול קבלן שיפוץ בניין משותף, ואחראי על ניהול והתנהלות הבניין המשותף על מערכותיו השונות ועל הרכוש המשותף בו. לא מדובר בתפקיד לוגיסטי בלבד, אלא גם בתפקיד מהותי שמטיל אחריות על חברי הוועד. על כן, מותיר המחוקק את ההשתתפות בוועד כאפשרות וולונטרית שלא ניתן לחייב בה את הדיירים.

חוק המקרקעין ועד בית

אז מה היה לנו בכתבה:

מחפשים חברת אחזקות וניהול מבנים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

מחפשים חברת אחזקות וניהול מבנים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!